Anita Zadro

Vorsitzende

Anita.zadro@cliffordchance.com

Emela Alihodzic

Stellvertretende Vorsitzende

emela.alihodzic@gmail.com